Spot update

Това са новите спотове от 19:00 до 19:00 (местно време).